Veelgestelde vragen

1.Wat is het verschil tussen antigeen- en moleculaire testen?

Op dit moment zijn er verschillende detectiemethoden voor SARS-CoV-2-detectie.Moleculaire tests (ook bekend als PCR-test) detecteren het genetische materiaal van het virus en detecteren de eiwitten in het virus door middel van een antigeentest.

2. Welke factoren zijn van invloed op de testresultaten?Waar moeten we op letten?

— Geschikt voor monsters van neusuitstrijkjes.
—Het monster mag bij het vallen geen luchtbellen bevatten.
—De druppelhoeveelheid monster mag niet te veel of te weinig zijn.
—Test onmiddellijk na monstername.
— Handel in strikte overeenstemming met de instructies.

3.Er verschijnt geen rode band op de testkaart of de vloeistof stroomt niet, wat is de reden?

Het moet duidelijk zijn dat het testresultaat van deze test ongeldig is.De oorzaken zijn als volgt:
—De tafel waarop de testkaart wordt gelegd is ongelijk, wat de vloeistofstroom beïnvloedt.
—De druppelsteekproefomvang voldoet niet aan de in de instructies gespecificeerde eisen.
—De testkaart is vochtig.